Aukcionai

Atgal

Keleivių aptarnavimas 1848

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ skelbia turto, kuris pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo tiesioginį viešą aukcioną

2020 03 17

Informacija apie parduodamą metalo laužą (turtą)
Parduodami 9 nustatyta tvarka nurašyti, išregistruoti, techniškai netvarkingi, netinkami eksploatuoti autobusai ir troleibusai kaip metalo laužas. Metalo laužo svoris yra 52 tonos. Pradinė metalo laužo pardavimo kaina
6 760 Eur be PVM.
 
Informacija norintiems dalyvauti aukcione
Pardavimo objektas (metalo laužas) į dalis neskaidomas. Aukciono dalyviais gali būti tik juridiniai asmenys. Pageidaujantys dalyvauti aukcione juridinių asmenų atstovai turi turėti – tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir dalyvio mokesčio sumokėjimą liudijantį dokumentą.
 
Aukciono dalyvio mokestis – 20 Eur. Dalyvio mokestį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis, laimėjus aukcioną, neįskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Dalyvio mokestis negrąžinamas neatvykusiems, neužsiregistravusiems, dalyvavusiems, nelaimėjusiems ir laimėjusiems aukciono dalyviams. Dalyvio mokestis grąžinamas, kai dalyvio mokestį yra sumokęs tik vienas dalyvis ir dėl to aukcionas neįvyko.
 
Aukciono dalyvio užstatas – 135 Eur. Aukciono dalyvio užstatas sudaro –2 proc. nuopradinės metalo laužo pardavimo kainos, kurį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio užstatas sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio užstatas“. Dalyvio užstatas, laimėjus aukcioną, įskaičiuojamas į parduoto turto kainą.
Aukciono dalyvio užstatas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas nepasirašo sutarties ir (ar) neatsiskaito nustatyta tvarka už aukcione nupirktą turtą. Visais kitais atvejais dalyvio užstatas grąžinamas per 3 darbo dienas.
 
Aukcionas vyks 2020 m. balandžio 2 d. 13 val. Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. balandžio 2 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
Antras aukcionas (neįvykus pirmajam, organizuotam 2020 m. balandžio 2 d. 13 val.) vyks 2020 m. balandžio 9 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyviai registruojami 2020 m. balandžio 9d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
 
Aukciono eiga
Atvykusiems ir užsiregistravusiems į tiesioginį aukcioną išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.
Asmenys nesumokėję dalyvio mokesčio ir (ar) aukciono dalyvio užstato arba sumokėję dalyvio mokestį ar aukciono dalyvio užstatą vėliau nei nustatyta arba pavėlavę atvykti neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami.
Parduodamo turto minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. (Galima mažiausia pardavimo kaina – pradinė pardavimo kaina + 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos).
Didžiausią kainą pasiūlęs ir aukcioną laimėjęs asmuo per 3 darbo dienas pasirašo sutartį ir atsiskaito už aukcione įsigytą turtą pervedant  pinigus į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą
Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.
Nepasirašęs sutarties ir (ar) laiku neatsiskaitęs laimėtojas laikomas nesąžiningu, ir praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas (daiktas) bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Jei laimėtojas nepasirašo sutarties ar laiku nesumoka už aukcione laimėtą turtą, turtas bus parduodamas kitame aukcione.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ aukciono vedėjas pasilieka teisę sustabdyti aukcioną ir neparduoti turto aukciono dalyviams jei kyla abejonių dėl aukciono dalyvių sąžiningumo.
Aukciono dalyviai negali triukšmauti, trukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas toliau. Pašalinti iš aukciono asmenys praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose.
Aukciono laimėtojas, pirmame arba antrame aukcione nupirktą metalo laužą, pasirašęs sutartį ir apmokėjęs už aukcione įgytą turtą, išveža iš Aukciono rengėjo teritorijos esančios Verkių g. 52, Justiniškių g. 14 ir
Žolyno g. 15, Vilnius savo transporto priemonėmis, lėšomis ir savo rizika per 10 kalendorinių dienų.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti Verkių g. 52, Justiniškių g. 14 ir Žolyno g. 15, Vilnius 2020 m. kovo
30-31 d. arba balandžio 6-7 d. nuo 12.00-15.00 val., susitarus iš anksto su aukciono rengėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Techninio skyriaus inžinieriumi Romanu Vilčinsku, tel. +370 5 2394 636, mob. tel.
+370 610 05804.